Truyện cười: Thể hiện khả năng

Tại một quán rượu, một anh chàng tiến đến hỏi anh bồi:
– Cửa hàng này có cần người cực khỏe để xử lý những thực khách quá chén không?
– Cần chứ! Nhưng khả năng của anh tới đâu?
Chàng xin việc liền nhìn liếc xung quanh, sau đó tiến lại một bàn tóm ngay một người đàn ông béo phệ và ném vèo qua cửa sổ. Rồi anh ta hất hàm hỏi anh hồi:
– Thế nào? Anh thấy sao?
– Tuyệt vời! Đợi ông chủ quán trở về sẽ nói chuyện với anh.
– Ông ta đâu rồi?
– Vừa bị anh ném ra ngoài đó!

– @@

Xem thêm: