Post Tagged with: "Sử dụng lao động"

Người đi làm giúp việc gia đình

Trách nhiệm của người sử dụng lao động đối với tổ chức công đoàn

Một tổ chức hay trung tâm nào được lập ra cũng đều có trách nhiệm với các thành viên tham gia hợp tác. Tại Trung tâm giúp việc Hồng Doan, các cô đến làm việc qua trung tâm đều nhận được những công việc phù hợp với mình. Hơn thế nữa, trung tâm có trách nhiệm giúp đỡ tối đa[Read More…]