Post Tagged with: "Đến sợ với người giúp việc hiện nay"

Đến sợ với người giúp việc hiện nay

Đến sợ với người giúp việc hiện nay

Chị Hạnh chia sẻ: Chị rất mệt mỏi không dám tâm sự cùng ai, nhưng trước mặt cô giúp việc chị phải nói khẽ, đi nhẹ, cười duyên để cô ô sin không phật ý.Chuyện là chị cũng thuê giúp việc được mấy người rồi, cứ thuê được người mới lúc đầu thì rất giỏi, tốt cứ tưởng là ngon[Read More…]