Pháp luật

Giúp việc tại nước nghèo nhiều lao động phải khẩn cầu giải cứu

Giúp việc tại nước nghèo nhiều lao động phải khẩn cầu giải cứu

Mới lúc đầu nghe chào đón từ các công ty xuất khẩu lao động đi Ả rập xê út làm giúp việc gia đình lương từ 8-10 triệu đồng/ tháng, không mất phí nên nhiều lao động nữ ở các vùng quê nghèo đều nuôi hy vọng được đổi đời. khi đặt chân sang thì mới vỡ mộng và phải[Read More…]

Người đi làm giúp việc gia đình

Trách nhiệm của người sử dụng lao động đối với tổ chức công đoàn

Một tổ chức hay trung tâm nào được lập ra cũng đều có trách nhiệm với các thành viên tham gia hợp tác. Tại Trung tâm giúp việc Hồng Doan, các cô đến làm việc qua trung tâm đều nhận được những công việc phù hợp với mình. Hơn thế nữa, trung tâm có trách nhiệm giúp đỡ tối đa[Read More…]