Archive for May 17th, 2018

Sinh viên đi làm giúp việc ngày Tết.

Sinh viên đi làm giúp việc ngày Tết.

Tranh thủ những ngày Tết sinh viên được nghỉ học sớm, nhu cầu thuê người giúp việc lại tăng cao. Có nhiều bạn nữ sinh viên chạy xô kiếm tiền để đủ tiền sinh hoạt hàng ngày, bạn thì không muốn về quê, muốn diết thời gian nên đi tìm công việc giúp việc ở lại, theo giờ. Vào dịp[Read More…]