Archive for May 4th, 2018

Bí quyết chăm bé thấp còi thành bé cao khỏe

Bí quyết chăm bé thấp còi thành bé cao khỏe

Trường hợp chị Mai chia sẻ chị sinh bé nhẹ cân, chăm bé thấp còi bị đau ốm thường xuyên..cũng là trăn trở của các bậc phụ huynh. anh Sơn Hà Nội cho biết bé nhà anh ra đời chỉ có 2,5 kg và bé năm nay đã 6 tuổi chiều cao, cân nặng lại của bé 8 tuổi. Chia[Read More…]