Archive for October, 2017

Vui vẻ bên gia đình

Tin tức về lựa chọn thuê người giúp việc

Việc thuê người giúp việc đang diễn ra phổ biến đặc biệt là những thành phố và các khu đô thị. Thuê người giúp việc là một chuyện hết sức bình thường trong cuộc sống hiện nay. Tuy nhiên không ít phụ nữ lại cho rằng thuê người giúp việc là vô trách nhiệm với gia đình. Thử thách của[Read More…]