Archive for December 9th, 2015

Truyện cười

Truyện cười: Không mở được cửa sổ

Tèo rất thích Hoa và hai người thường cùng đi một chuyến xe bus. Một hôm, Tèo lấy hết dũng cảm dúi vào tay Hoa một mẩu giấy viết: “Tôi rất thích bạn, nếu bạn cũng thích tôi thì hãy đưa lại mẩu giấy này cho tôi, còn nếu không thích tôi thì hãy vứt nó ra ngoài cửa sổ”. Một lúc sau Hoa chuyển[Read More…]