Archive for September 14th, 2015

Truyện cười

Truyện cười: Không cần tiêm thuốc giảm đau

Đôi vợ chồng nọ đến gặp bác sĩ. Anh chồng nói với bác sĩ giọng rất gấp gáp: – Càng nhanh gọn càng tốt thưa bác sĩ, không cần phải gây mê hay tiêm thuốc giảm đau gì hết. Ông cứ nhổ phắt cái răng sâu đi là được. Bác sĩ nghe vậy khen ngợi: – Giá mà bệnh nhân[Read More…]