Archive for September 8th, 2015

Sinh viên dễ bị lừa khi làm giúp việc

Sinh viên sập bẫy môi giới giúp việc.

Giờ đây khi mà cái nhìn của xã hội đã thay đổi về nghề giúp việc, có rất nhiều người tham gia kiếm tiền bằng nghề này. Sinh viên cũng không phải là ngoại lệ. Hiện nay trên các diễn đàn và các mạng xã hội đầy rẫy những thông tin tuyển dụng sinh viên làm giúp việc theo giờ[Read More…]