Archive for September 1st, 2015

người lao động phải được nghỉ ít nhất 8 tiếng mỗi ngày.

Quy định về thời gian làm việc của người giúp việc.

Người giúp việc phải được nghỉ ít nhất 8 giờ mỗi ngày Hiện nay nhu cầu thuê người giúp việc ngày càng cao, nghề giúp việc đang trở thành một xu hướng việc làm hâp dẫn trong xã hội. Nghề giúp việc đang có xu hướng phát triển mạnh trong những năm tới khi mà kinh tế hội nhập đang[Read More…]

Truyện cười

Thư giãn với truyện cười: Em sẽ làm gì?

Trong giờ giảng dạy về kỹ năng sống, cô giáo đặt câu hỏi với học sinh: – Giả sử em vô tình dẫm vào chân một người ở ngoài đường, em phải làm gì? Một học sinh hăng hái giơ tay: – Em sẽ nói: “Cháu xin lỗi ạ.” Cô giáo khen: – Em giỏi lắm. Thế nếu người đó[Read More…]