Archive for August 26th, 2015

Hoa cải Mộc Châu

Ấn tượng về du lịch Mộc Châu của phượt thủ

Vẻ đẹp của du lịch vùng đất cao nguyên Mộc Châu không thể nào nói hết trong một từ. Còn nếu nhất định phải dùng một từ để lột tả về vẻ đẹp của người con gái Mộc Châu thì đó có thể là “tuyệt vời”. Chuyến đi đó là vào tháng 12 năm ngoái, chúng tôi đến với du lịch Mộc Châu[Read More…]