Archive for August 25th, 2015

Lời khuyên cho chủ nhà về việc đào tạo người giúp việc.

Lời khuyên cho chủ nhà về việc đào tạo người giúp việc

Thời bây giờ tìm người giúp việc không phải dễ, nhưng tìm được rồi mà không biết cách đào tạo cho họ thì họ cũng chẳng giúp được bạn, hầu hết người giúp việc là người ở quê ra tìm việc làm nên nhiều thứ họ còn chưa biết nên bạn cần chủ động dạy họ.   Sau khi đã[Read More…]